Disclaimer


Gepo vleeswaren (kvk.nr. Amsterdam: 34321591), hierna te noemen Gepo, verleent u hierbij toegang tot haar website: www.gepo.nl. Alle afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Gepo. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Gepo. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid over de inhoud of werking van gelinkte websites die niet door Gepo onderhouden worden.