Sterrenvlees


Flexibel omgaan met klantenwensen betekent voor ons ook de mogelijkheid bieden van het leveren van Biologische vleeswaren of Sterrenvlees.

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk wordt door de Dierenbescherming uitgegeven. Ze hebben een sterrensysteem bedacht, hoe meer sterren, hoe beter het leven van de varkens. De uitleg van de hoeveelheid sterren volgens de dierenbescherming* is:

1 Ster
Wanneer varkensvlees voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk hebben de varkens meer ruimte gehad, namelijk 1 m2 tegenover de 0,8 m2 bij gangbare varkenshouderij. Zeugen in een kraamhok hebben 3,8 m2 ruimte en biggen in opfok 0,4 m2. Biggen mogen minimaal 23 dagen bij hun moeder blijven en worden niet gecastreerd. Er is ook beter afleidingsmateriaal aanwezig. Varkens kunnen spelen met een blok hout, touw of een koker met stro. Bij een groep van 40 varkens of meer is er stro aanwezig. Als laatste mag het transport van biggen maximaal 6 uur en het transport van vleesvarkens maximaal 8 uur duren. Bij de gangbare varkenshouderij zit hier geen limiet aan verbonden.

2 Sterren
Bij het 2 sterren Beter Leven keumerk hebben vleesvarkens 1,2 m2 oppervlakte. Zeugen krijgen 2,5 m2 ruimte tegenover de 2,25 m2 bij gangbaar en 1 ster. Zeugen in een kraamhok gaan er flink op vooruit met 6,5 m2 oppervlakkte. Ook mogen zij vanaf vijf dagen los in het kraamhok. Biggen blijven minimaal 35 dagen bij hun moeder maar mogen nog wel onder verdoving gecastreerd worden. De Dierenbescherming doet nog onderzoek naar hoe ook castratie bij varkens met 2 en 3 sterren gestopt kan worden. Bij het 2 sterren keurmerk is de vloer van de stal bedekt met stro als afleidingsmateriaal en hebben de varkens een overdekte uitloop. Staarten worden niet gecoupeerd en het transport mag maximaal 4 uur voor biggen en 6 uur voor vleesvarkens duren.  

3 Sterren
Een stal die voldoet aan 3 sterren geeft het meeste ruimte voor de varkens. Vleesvarkens hebben 1,3 m2 en biggen in opfok 0,6 m2. Zeugen krijgen 2,5 m2 oppervlakte en 7,5 m2 wanneer ze in een kraamhok liggen. Zeugen lopen al vanaf 3 dagen los in het kraamhok en mogen wanneer ze drachtig zijn in de wei. Biggen blijven minimaal 42 dagen bij hun moeder. Staarten worden niet gecoupeerd en er is stro als afleidingsmateriaal aanwezig. De varkens hebben een overdekte uitloop met meer ruimte dan bij 2 sterren. Het transport duurt maximaal 4 uur voor biggen en 6 uur voor vleesvarkens.

Het nadeel van Sterrenvlees is dat dit niet altijd in de gewenste hoeveelheden beschikbaar is op korte termijn. Neem dus eerst contact met ons op over de mogelijkheden.

 

* bron: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/beter-leven-kenmerk

Terug naar overzicht